Reklamačné podmienky

V prípade poškodenia Vášho tovaru Vám veľmi radi poškodený tovar vymeníme resp. Vám vrátime finančné prostriedky vynaložené na kúpu tovaru. Aby sme Vám mohli v plnej miere vyhovieť, prečítajte si prosím dôkladne nasledujúce inštrukcie, aby ste vedeli ako postupovať v prípade reklamácie.

Poškodený balík pri doručení:

Pri preberaní Vášho objednaného tovaru, ktorý Vám doručí kuriérska spoločnosť (UPS alebo DHL) , si prosím dôkladne skontrolujte stav Vašej zásielky. Ak by bola zásielka poškodená resp. nekompletná, túto skutočnosť je potrebné oznámiť písomne prepravcovi, a to najneskôr nasledujúci deň po doručení.

Pôvodný obal je potrebné uschovať pre zhotovenie fotodokumentácie pracovníkmi kuriérskej služby. Zároveň je s pracovníkmi kuriérskej služby potrebné spísať protokol o škode.

Ak Vám príde poškodený alebo nekompletný balík, prosím kontaktujte Vášho kuriéra telefonicky, ktorý Vám poskytne detailné informácie o vyššie spomínanom procese.

Ak Vám zásielka neprišla do dvoch dní po garantovanom doručení, túto skutočnosť nám prosím okamžite nahláste emailom ahoj@ajjachranimplanetu.sk.

 

Poškodený tovar a postup reklamácie:

V prípade poškodenia tovaru, ktorý plynie z jeho bežného užívania (t.j. účel, na ktorý je určený) má zákazník právo na reklamáciu tohto tovaru. Podmienkou uznania reklamácie je zaslanie výrobku na adresu spoločnosti, spolu s nákupným dokladom (kópia faktúry) a krátkym sprievodným listom, v ktorom zákazník popíše dôvod reklamácie. Tovar je nutné odoslať na adresu uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach dokumentu Obchodné podmienky. Na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní, Vašu reklamáciu sa však budeme snažiť vybaviť čo najskôr.

Tovar, ktorý chcete reklamovať nám pošlite ako balík alebo doporučený list, neposielajte ako dobierku, tovar nebude prevzatý.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

Pin It on Pinterest