Obchodné podmienky

Predmet činnosti

Predmetom činnosti portálu www.ajjachranimplanetu.sk je predaj najmä ekologických bavlnených výrobkov koncovým užívateľom alebo firemným zákazníkom. Ekologické bavlnené tašky sú prírodnou alternatívou plastovým taškám.  Šetria životné prostredie a pomáhajú nahrádzať plastové výrobky, ktorých používanie je z hľadiska znečistenia našej planéty dlhodobo neudržateľné. Kúpou výrobku z portálu www.ajjachranimplanetu.sk pomáhate životnému prostrediu, hovoríte ,,nie” plastom, chránite našu planétu a prispievate k povedomiu o celosvetovej problematike plastov na našej planéte.

Všeobecné ustanovenia

Predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len “zmluva”) je dodávka tovaru alebo služieb (ďalej len “tovar”).

  • dodávateľom (predávajúcim) tovaru je spoločnosť Dream1 s.r.o., ADRESA, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu XXX Oddiel: Sro Vložka číslo: XXX
  • objednávateľom (zákazníkom, kupujúcim) sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o dodávku tovaru z ponuky spoločnosti XXX s.r.o. prezentovanej na portáli www.ajjachranimplanetu.sk

 

Fakturačné údaje dodávateľa

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Email: ahoj@ajjachranimplanetu.sk

 

Objednávka tovaru

Objednávka tovaru zákazníkom prostredníctvom portálu www.ajjachranimplanetu.sk bude potvrdená automaticky generovaným emailom a zákazník bude o jej prijatí informovaný. Tento email sa považuje za záväznú objednávku zo strany objednávateľa.

Dodávateľ sa objednávateľovi zaväzuje potvrdiť príjem objednávky formou potvrdenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo vyjadriť sa k objednávke kladne, t.j. že objednávku akceptuje a tým pádom dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo záporne, t.j. že objednávku neakceptuje. Odoslanie objednávky zo strany objednávateľa vyjadruje súhlas s týmito ,,Obchodnými podmienkami”.

 

Cena

Všetky uvedené ceny na stránke www.ajjachranimplanetu.sk sú konečné a sú uvedené vrátane DPH. Výsledná cena objednávky predstavuje súčet všetkých cien tovarov a poštovného. Zľavy uvedené na tejto stránke sú platné do vypredania zásob alebo do dátumu, ktorý tieto zľavy definuje (vrátane). Zľavy na tovar poskytované tretími stranami alebo časovo ohraničené zľavy nie sú medzi sebou navzájom kombinovateľné.

 

Dodacie podmienky

  1. a) Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zákazníkovi odoslaný v čo možno najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností dodávateľa. Vybavenie objednávky je spravidla realizované v termíne 2 – 4 pracovných dní od jej potvrdenia. Ak dodávateľ predpokladá, že dodacia doba bude dlhšia ako 2 – 4 pracovné dni,  je o tejto skutočnosti povinný neodkladne informovať.

Objednaný tovar posielame kuriérskou spoločnosťou UPS alebo DHL alebo Slovenskou poštou. Cena za dopravu je uvedená pri objednávke tovaru. Pri objednávke tovaru v hodnote nad XX€ je doručenie zdarma.

Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný skontrolovať stav zásielky, a to najmä jeho neporušenosť. Svojím podpisom prepravcovi potvrdzuje skutočnosť, že tovar je kompletný a neporušený. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho.  Neskoršie reklamácie ohľadom poškodenia tovaru a jeho množstva nebudú akceptované. Pre viac informácií ohľadom reklamácií si prosím prečítajte Reklamačné podmienky.

  1. b) Platobné podmienky

Objednaný tovar môžete uhradiť nasledujúci spôsobmi:

  1. Platba v hotovosti pri preberaní tovaru na dobierku kuriérovi.
  2. Prevodom na účet spoločnosti XXX s.r.o. – platí pri osobnom odbere aj pri doručení tovaru na miesto určené zákazníkom.
  3. Platobnou kartou priamo pri objednávke prostredníctvom služby GoPay. Prostredníctvom služby GoPay je možné platiť v mene „EUR” a v mene „CZK”.

 

Zrušenie objednávky

  1. a) Odberateľmá právo zrušiť/stornovať objednávku bez nutnosti udania dôvodu, a to do doby kým nebude tovar vyexpedovaný zo skladu. Zákazník môže kontaktovať dodávateľa emailom alebo telefonicky.

Email: ahoj@ajjachranimplanetu.sk

Telefón: +421 XXX XXX XXX

V prípade zrušenia objednávky ešte pred vyexpedovaním tovaru zo skladu, predávajúci neúčtuje žiadne poplatky kupujúcemu v súvislosti so zrušením objednávky.

V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

  1. b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť/stornovať objednávku alebo jej časť v tom prípade, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo nie je dlhodobo dostupný. Predávajúci v tomto prípade neodkladne informuje kupujúceho o týchto skutočnostiach, za účelom dosiahnutia dohody o ďalšom postupe

V prípade ak predávajúci zruší objednávku, kupujúcemu nebudú účtované žiadne poplatky súvisiace s týmto zrušením objednávky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy  v prípade, že nie je možné záväzne overiť objednávku. (neexistujúce kontaktné údaje, chybné kontaktné údaje a pod.)

Taktiež, ak v lehote do 14 kalendárnych dní od objednania, nebola objednávka vyplatená, ak si zákazník vybral platbu prevodom na účet.

Odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru

Zákazník má možnosť vrátiť tovar späť predávajúcemu, bez udania dôvodu, do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave, s kompletným obalom, spolu so sprievodným listom – odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru. Formulár – odstúpenie od zmluvy, ktorý je potrebné poslať s tovarom späť, si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

www.ajjachranimplanetu.sk/content/files/odstupenie-od-zmluvy.pdf

Po splnení týchto podmienok vráti predávajúci kupujúcemu plnú kúpnu sumu za tovar.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, zašle predávajúci finančné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti, na bankový účet kupujúceho, a to v lehote 14 dní od fyzického prijatia tovaru.

V prípade, že kupujúci použije pre vrátenie tovaru drahší variant dopravy, bude mu vrátená suma za najnižší možný variant dopravy, aký má internetový obchod v ponuke.

Tovar, ktorý chcete vrátiť nám pošlite ako balík alebo doporučený list, neposielajte ako dobierku, tovar nebude prevzatý. Tovar prosím posielajte s poistením, neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

V prípade, že tovar, ktorý je vrátený kupujúcim predávajúcemu je v inom ako neporušenom stave, zákazníkovi bude z ceny tovaru odpočítaná čiastka, ktorá zodpovedá miere poškodenia alebo opotrebovania tovaru.

 

Reklamácia tovaru

V prípade poškodenia tovaru, ktorý plynie z jeho bežného užívania (t.j. účel, na ktorý je určený) má zákazník právo na reklamáciu tohto tovaru. Podmienkou uznania reklamácie je zaslanie výrobku na adresu spoločnosti, spolu s nákupným dokladom (kópia faktúry) a krátkym sprievodným listom, v ktorom zákazník popíše dôvod reklamácie. Tovar je nutné odoslať na adresu uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach tohto dokumentu. Na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní.

Tovar, ktorý chcete reklamovať nám pošlite ako balík alebo doporučený list, neposielajte ako dobierku, tovar nebude prevzatý.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

 

 

Poškodený balík pri doručení:

Pri preberaní Vášho objednaného tovaru, ktorý Vám doručí kuriérska spoločnosť (UPS alebo DHL) , si prosím dôkladne skontrolujte stav Vašej zásielky. Ak by bola zásielka poškodená resp. nekompletná, túto skutočnosť je potrebné oznámiť písomne prepravcovi, a to najneskôr nasledujúci deň po doručení.

Pôvodný obal je potrebné uschovať pre zhotovenie fotodokumentácie pracovníkmi kuriérskej služby. Zároveň je s pracovníkmi kuriérskej služby potrebné spísať protokol o škode.

Ak Vám príde poškodený alebo nekompletný balík, prosím kontaktujte Vášho kuriéra telefonicky, ktorý Vám poskytne detailné informácie o vyššie spomínanom procese.

Ak Vám zásielka neprišla do dvoch dní po garantovanom doručení, túto skutočnosť nám prosím okamžite nahláste emailom ahoj@ajjachranimplanetu.sk.

 

Poškodený tovar a postup reklamácie:

V prípade poškodenia tovaru, ktorý plynie z jeho bežného užívania (t.j. účel, na ktorý je určený) má zákazník právo na reklamáciu tohto tovaru. Podmienkou uznania reklamácie je zaslanie výrobku na adresu spoločnosti, spolu s nákupným dokladom (kópia faktúry) a krátkym sprievodným listom, v ktorom zákazník popíše dôvod reklamácie. Tovar je nutné odoslať na adresu uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach dokumentu Obchodné podmienky. Na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dní, Vašu reklamáciu sa však budeme snažiť vybaviť čo najskôr.

Tovar, ktorý chcete reklamovať nám pošlite ako balík alebo doporučený list, neposielajte ako dobierku, tovar nebude prevzatý.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním dodaného tovaru.

Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a iné informácie, ktoré sa dajú považovať za dôverné, ktoré kupujúci poskytuje dodávateľovi prostredníctvom emailu, objednávkového formulára alebo iným spôsobom, slúžia výhradne pre poskytnutie konkrétnej služby a ďalej nebudú poskytnuté tretím osobám. Ochrana osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia

Objednaním tovaru z portálu www.ajjachranimplanetu.sk kupujúci dáva súhlas, že si tieto obchodné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a že obsah podmienok zodpovedá jeho slobodnej vôli, čím ich akceptuje. Právne vzťahy, na ktoré sa tieto ,,Obchodné podmienky” nevzťahujú, sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákonníka SR.

Tieto obchodné podmienky platia do vydania ďalších obchodných podmienok, v rozsahu a znení, uvedeného na webových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje prvá meniť tieto ,,Obchodné podmienky”

Pin It on Pinterest