Ochrana osobných údajov

Veľmi si vážime, že ste navštívili našu stránku. Na Vašej dôvere nám nesmierne záleží, a preto Vami poskytnuté osobné údaje sú u nás v bezpečí. Všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje

Webový portál www.ajjachranimplanetu.sk prevádzkuje spoločnosť XXX s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

XXX s.r.o.

ADRESA

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Tel. kontakt: 

Email: ahoj@ajjachranimplanetu.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu XXX Oddiel: Sro Vložka číslo: XXX

Kontaktná osoba

XXX, konateľka spoločnosti
ahoj@ajjachranimplanetu.sk

Uchovávanie osobných údajov a jeho dôvody

Vybavenie objednávky (reklamácie) – spoločnosť XXX s.r.o. spracúva za účelom vybavenia objednávky zadanej na internetovom portáli www.ajjachranimplanetu.sk (spracovanie objednávky a doručenie tovaru), nasledujúce osobné údaje:

Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na účet spoločnosti Ecowell s.r.o.)

Na vybavenie reklamácií ešte okrem údajov vyššie aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri vybavení reklamácie.

 

Newsletter –  odber noviniek alebo článkov

Newsletter je služba, ktorá slúži pre odber noviniek alebo článkov z portálu www.ajjachranimplanetu.sk. Osobné údaje, ktoré uchovávame pre potrebu prevádzkovania tejto služby sú nasledovné:

Emailová adresa – údaj, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie emailov, ku ktorému sa osoba prihlásila.

Návšteva webových stránok portálu

Počas Vášho pobytu na portáli www.ajjachranimplanetu zaznamenávame IP adresu – neúplnú (jej posledná časť je vyresetovaná), ako ste sa na našu stránku dostali (z akých stránok), aký dlhý čas ste na našej stránke strávili, kde sa na stránke pohybujete, v akej sekcií strávite najviac času a podobne. Tieto informácie nie sú nijako konkretizované a spojené s Vašimi osobnými údajmi, to znamená, sledované, vyššie spomínané údaje nie je možné priradiť k Vašim osobný údajom. Tieto sledované údaje nám slúžia k vylepšeniu našich služieb. Používame nástroj Google Analytics od Google, Inc., kde údaje pre tieto účely uchovávame po dobu 50 mesiacov.

Kontaktný formulár

Na webovom portáli www.ajjachranimplanetu.sk je možnosť vyplniť kontaktný formulár, na podstránke ,,Kontakt,,. Kontaktný formulár sa používa pre podnety a nápady zo strany používateľov, pre jednoduchý kontakt prevádzkovateľa portálu, prípadne pre žiadosť o úpravu, spracovanie alebo odstránenie osobných údajov. V kontaktnom formulári budú spracované nasledovné osobné údaje:

Meno, emailová adresa – Nevyhnutné kontaktné informácie k identifikácií užívateľa.

Uchovávanie dát

Webhosting

Webové stránky portálu www.ajjachranimplanetu.sk sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. a fyzicky sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku).

Emailové služby

Pre vytvorenie funkcionality newslettrov používame Mailchimp od spoločnosti The Rocket Science Group LLC, ktorej servery sa fyzicky nachádzajú na území USA, no ktorá je držiteľom certifikátov “EU-U.S. Privacy Shield Framework” a “Swiss-U.S Privacy Shield Framework” a je v súlade s nariadením GDPR. So spoločnosťou Rocket Science Group LLC máme podpísaný dodatok o ochrane osobných údajov.

Ako zabezpečujeme uchovávané dáta

Webový portál www.ajjachranimplanetu.sk funguje pomocou šifrovaného pripojenia. Šifrované pripojenie je taktiež použité pri komunikácií s emailovými servermi.

Oznámenie o úniku osobných údajov

V prípade neočakávaných a nepredvídaných udalostí, akými je únik osobných údajov nášho portálu, budeme neodkladne a okamžite informovať dotknuté osoby, ktorých sa únik týka. Rovnako budeme informovať aj príslušné kontrolné orgány. Informácie o tom, aké kroky sme učinili pre nápravu konkrétnej situácie budú taktiež dotknutým osobám poskytnuté.

Prístup k uchovávaným dátam

Prístup k uchovávaným dátam majú nasledujúce subjekty v danom rozsahu:

·       Konateľ spoločnosti – všetky uchovávané údaje

·    Účtovnícka firma – kontaktné údaje a mená zákazníkov spoločnosti, kontaktné údaje a mená zamestnancov a externých spolupracovníkov spoločnosti, doklady a       vystavené faktúry potrebné a nevyhnutné k dodržiavaniu legislatívy.

·       Správca web stránky – všetky dáta uložené na webhostingu a databázových serveroch.

·      Prepravná spoločnosť – spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji  IČO: 31329217, Zapísanyá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B, za účelom dodania objednaného tovaru.

·      Iní – vážime si Vás ako zákazníkov, a preto sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí a nezdieľame ich s tretími stranami. Jedinou výnimkou je, ak to od nás vyžadujú legislatívne nariadenia.

Cookies

Pri návšteve nejakej webovej stránky sa na Váš disk uložia súbory Cookies, ktoré daná webová stránka používa. Cookies sú malé textové súbory ktoré daná webová stránka pri Vašej ďalej návšteve tohto webu prečíta. Súbory cookies slúžia na zlepšenie Vášho zážitku z danej webovej stránky.

Cookies obsahujú a ukladajú údaje ako sú napríklad nasledovné:

  • vaša identifikácia pre dôvod následnej návštevy našej stránky a zlepšenie zážitku z jej prezerania,
  • rozpoznanie zdroja vašej návštevy našej stránky, na základe toho, kde ste na aký odkaz klikli (tzv.,affiliate cookies),
  • vaše rozpoznanie pre účel uloženia nastavení webového portálu (tzv. preferencie) či rozpoznanie a zistenie prípadných ťažkostí pri komunikácií Vášho zariadenia s webovým portálom, ktoré nám toto meranie pomôže idenfitikovať.

Použité cookies a ich dôvody

·       Nevyhnutné cookies – tieto súbory sú nevyhnutné pre správne fungovanie webového portálu.

·       Cookies pre zlepšenie výkonu a funkcionality – tieto súbory zlepšujú funkcie stránky a zážitok z prehliadania webového portálu.

·     Cookies pre analytiku a prispôsobenie web stránky – tieto súbory zlepšujú zážitok z prezerania webového portálu a pomáhajú nám analyzovať, vyhodnocovať a zlepšovať používateľské rozhranie.

 Viac informácii o súboroch cookies nájdete na: httpss://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Používatelia, zákazníci a ich práva

Odhlásenie z odberu

Každý používateľ má právo na odhlásenie z ,,Newslettru,, teda z odberu noviniek a nových článkov, na ktoré sa dobrovoľne prihlásil niekedy v minulosti. Odhlásenie z odberu je možné vykonať kliknutí na odkaz v ľubovoľnom emaile, ktorý ste kedy od portálu www.ajjachranimplanetu.sk dostali.

Poskytnutie a správnosť údajov

Údaje, ktoré uchovávame sú správne a aktuálne z hľadiska toho, kedy a v akej správnosti ste nám ich doručili. Snažíme sa o ich aktuálnosť a správnosť. Ak máte záujem o kópiu Vašich údajov, ktoré sú v našom systéme priradené k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie zašleme. Ak sú údaje, ktoré ste nám poskytli neaktuálne, stačí ak vyplníte kontaktný formulár na podstránke ,,Kontakt,, a do predmetu formulára uvediete ,,Žiadosť o zmenu osobných údajov,,. Následne do textu vyplníte údaje, ktoré chcete aktualizovať a my tak bezodkladne urobíme potrebné zmeny Vašich údajov.

Zabudnutie / vymazanie osobných údajov

V prípade, ak by ste sa rozhodli Vaše osobné údaje z nášho systému vymazať, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na podstránke ,,Kontakt,, , do predmetu formulára uveďte ,,Žiadosť o vymazanie osobných údajov,, a my tak danú zmenu bezodkladne vykonáme.

Námietky k spracovaniu osobných údajov

Ako užívatelia máte právo podať námietku k spracovaniu osobných údajov. Môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára na podstránke ,,Kontakt,, , do predmetu formulára uveďte ,,Námietka k spracovaniu osobných údajov,,.

Zmeny v podmienkach ochrany osobných údajov

Tieto podmienky týkajúce sa ochrany osobných údajov sú platné od 13.9.2018.

Pin It on Pinterest